L’AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús de el servei de portal d’Internet www.planamar.com (en endavant, el “Portal”) que Hotels Planamar, SL (en endavant “EL TITULAR”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot patir modificacions. EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

INFORMACIÓ GENERAL

El titular d’aquest Lloc és Hotels Planamar, SL. amb domicili social a Girona, Avinguda de la Pau, 44; inscrita al Registre Mercantil de Girona a el Tom 786, Llibre 85, seccio 2a de Societats Foli 98 Full 1938 inscripció 1ª i proveïda de C.I.F B-17.239.799.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre d’altres imatges, textos …) pertanyen a EL TITULAR. Responsabilitat per danys i perjudicis L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui patir, directament o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i , en particular, es compromet a no: (A) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. (B) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels Continguts. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis. Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el han de complir les condicions següents: (A) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats; (B) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició de la pàgina web (C) la pàgina web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis

INEXISTÈNCIA DE LICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i continguts.